top of page

SERVICE / TJÄNSTER

För att nå bra resultat vid preparering och hantering av längdskidutrustning krävs kunskap, erfarenhet och rätt handlag. Vill man nå toppresultat krävs även passion och noggrannhet. För att lyckas varje gång behövs ett väl inarbetat system och ett metodiskt arbete både vad det gäller tester och preparering inklusive utvärdering. Meny och prislista följer nedan.

Par.jpg

SKIDPREPARERING 

FÄSTE/GLID, SLIP, STRUKTUR

Inför träning eller tävling kan du boka alltifrån rengöring och fästvallning till glidvallning, pulverläggning, stenslipning och handstrukturering av belaget. 

testskidor.JPG

REKONDITIONERING

ÖVERSYN, REPARATION, VÅRD 

Översyn efter vintersäsongen, rengöring, putsning kanter, se över belag och bedöma behov struktur. Välj mellan skyddsparaffinering för sommarförvaring eller paraffin klart att åka på i skidtunneln. Likaså kan stavar behöva ses över, där delar kan bytas ut eller rengöras/behandlas.

Torsby.jpg

KARTLÄGGNING

MÄTNING, TEST, KLASSNING 

Boka tid för kartläggning av dina olika skidor. Vi klassificerar de olika skidorna utefter noggrann genomgång av spann, bärighet och tryckzoner. Därefter testar vi tillsammans på snö för att se på respektive skidpars egenskaper och just ditt sätt att stå på och åka skidor. Därefter bestäms användningsområde och beslut tas runt struktur för de olika paren.

bottom of page